Programiranje u realnom vremenu
Katedra za Računarsku tehniku i informatiku
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

 

Programiranje u realnom vremenu

   

 

Nastavnik :
Prof. dr Dragan Milićev (predavanja)
dmilicev@etf.bg.ac.rs
http://www.rcub.bg.ac.rs/~dmilicev